Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Veiklą reglamentuojantus dokumentai Atnaujinta Dydis
Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2020-02-20 11:51:58 70 KB
Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir mokymosi pasiekimų gerinimo tvarkos aprašas 2020-02-28 05:30:07 36.68 KB
Dėl informacijos pasidalijimo ir viešinimo 96.55 KB
Karantino laikotarpio valdymo planas 3.83 MB
NVSC Algoritmai 3.91 MB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 256.85 KB
Mokinio, turinčio specialiojo ugdymo poreikių, individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 21.04 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40