5-10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis

 

      

 

         EIŠIŠKIŲ GIMNAZIJOS TVARKARAŠTIS 2019-2020 M.M    1 PUSMETIS   5-10 klasių

 

5A

5B

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

10A

10B

 

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Geografija

Kūno kultūra

Anglų kalba

Fizika

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Chemija

Lietuvių kalba

Biologija

Biologija

 

Informatika 1 gr

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Geografija

Istorija

Kūno kultūra

Dailė

Muzika

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Tikyba

 

Lenkų k.(I. Krajevska)

Lietuvių kalba(S. Valiukienė)

Matematika(T. Lovkel)

 

Anglų kalba

Gamta ir žmogus

Matematika

Gamta ir žmogus

Lenkų kalba

Informatika

Geografija

Fizika

Istorija

Lietuvių kalba

Muzika

Chemija

 

Lenkų kalba

Informatika

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Biologija

Muzika

Lenkų kalba

Geografija

Dailė

Kūno kultūra

Matematika

Istorija

 

Tikyba

Lenkų kalba

Matematika

Istorija

Lenkų kalba

Biologija

Chemija

Lenkų kalba

Geografija

Fizika

Lenkų kalba

Anglų kalba

 

Gamta ir žmogus

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Dailė

Lenkų kalba

Fizika

Tikyba

Informatika

Geografija

Chemija

Kūno kultūra

 

Kūno kultūra

 

Tikyba

 

 

Lenkų kalba

Muzika

 

Tikyba

Chemija

 

Dailė

 

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Istorija

Istorija

Technologijos

Geografija

 

Istorija

Matematika

Anglų kalba

Anglų kalba

Geografija

Matematika

Žmogaus sauga

Technologijos

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Lietuvių

Istorija

 

Matematika

Istorija

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Technologijos

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Matematika

 

Technologijos

Kūno kultūra

Gamta ir žmogus

Informatika 1 gr

Matematika

Lenkų kalba

Anglų kaba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

Technologijos

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Istorija

Anglų kalba

Biologija

Geografija

Anglų kalba

 

Anglų kalba

Technologijos

Informatika 1 gr

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Geografija

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Anglų kalba

Dailė

Biologija

 

 

Technologijos

 

Dailė

Tikyba

Lietuvių kalba

Biologija

Informatika 1 gr

Ekonomika

 

Tikyba

 

 

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Istorija

Lenkų kalba

Istorija

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Fizika

Technologijos

 

Matematika

Matematika

Istorija

Lenkų kalba

Istorija

Lietuvių kalba

geografija

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Technologijos

Matematika

Lenkų kalba

 

Kūno kultūra

Kūno kultūra

Gamta ir žmogus

Geografija

Biologija

Technologijos

Istorija

Matematika

Fizika

Lenkų kalba

Matematika

 

Informatika 2 gr.

Istorija

Muzika

Gamta ir žmogus

Lietuvių kalba

Technologijos

Kūno kultūra

biologija

Fizika

Tikyba

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Geografija

Technologijos

Muzika

Biologija

Matematika

Lietuvių kalba

Ekonomika

Biologija

Fizika

 

Gamta ir žmogus

Žmogaus sauga

Informatika 2 gr.

Technologijos

Fizika

Matematika

Lietuvių kalba

Chemija

Geografija

Istorija

Muzika

 

 

 

Kūno kultūra

Muzika

Žmogaus sauga

 

Tikyba

Chemija

 

Lietuvių kalba

Informatika 1 gr.

Kūno kultūra

 

 

 

5A

 

 

 

5B

 

 

6A

 

 

6B

 

 

7A

 

 

7B

 

 

8A

 

 

8B

 

 

9A

 

 

9B

 

 

10A

 

 

10B

 

Istorija

Gamta ir žmogus

Anglų kalba

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Matematika

Geografija

Kūno kultūra

Informatika 2 gr.

Lenkų kalba

 

Kūno kultūra

Anglų kalba

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Geografija

Lenkų kalba

Informatika 2 gr.

Biologija

Matematika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

 

Lenkų kalba

Tikyba

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Muzika

Istorija

Kūno kultūra

Istorija

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Informatika

Lenkų kalba

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Informatika2 gr.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Geografija

Istorija

Anglų kalba

Istorija

Anglų kalba

 

Dailė

Muzika

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Geografija

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

 

 

 

Dailė

 

 

Tikyba

 

Lenkų kalba

Anglų kalba

Muzika

Lietuvių kalba

Informatika

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Technologijos

Chemija

Lietuvių kalba

Fizika

 

Matematika

Lenkų kalba

Technologijos

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Anglų kalba

Fizika

Chemija

Lietuvių kalba

Dailė

Anglų kalba

Lenkų kalba

 

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Technologijos

Lenkų kalba

Matematika

Dailė

Lietuvių kalba

Matematika

Istorija

Lenkų kalba

Chemija

 

Lenkų kalba

Matematika

Istorija

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Lenkų kalba

Dailė

Anglų kalba

Matematika

Fizika

Lietuvių kalba

 

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Anglų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Lenkų kalba

Chemija

Fizika

Lenkų kalba

Matematika

Istorija

Lietuvių kalba

 

Muzika

Dailė

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Technologijos

Istorija

Anglų kalba

Fizika

Lenkų kalba

Chemija

Lenkų kalba

 

 

 

Žmogaus sauga

Tikyba

Technologijos

 

 

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Kūno kultūra