Istorija

Mokykla Eišiškėse egzistuoja jau seniai. Istoriniai šaltiniai liudija, kad 1524 m. prie bažnyčios veikė pirmoji parapinė mokykla, kurią lankė ponų vaikai. Tuomet buvo mokoma religijos, skaityti ir rašyti lenkų kalba. Prasidėjus karams, parapijinė mokykla buvo uždaryta. Po III-ojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo, 1795 m. carinei Rusijai pradėjus rusifikacijos politiką, miestelio vaikus pradėta mokyti rusų kalba. Jurzdikoje (vienoje iš miesto dalių) buvo pastatytas namas, kuriame vyko pamokos. Tai buvo pradinė mokykla, kurioje dirbo rusų tautybės mokytojai. Tačiau ir šią mokyklą galėjo lankyti ne visi miestelio vaikai.

Nuo 1921 – 1939 m. Eišiškėse veikė septynmetė mokykla. Tais metais dar nebuvo mokyklos pastato, todėl miesto valdžia nuomojo privačių didesnių namų patalpas.

1938 m. nutarta Jurzdikoje pastatyti mūrinę mokyklą. Jau po metų, rugsėjo mėnesį, dviejų aukštų nedidelė mokykla atvėrė duris vaikams. Tačiau mokymuisi sutrukdė prasidėjęs karas. 1939-1941 m. pamokos vyko ir lietuvių kalba. Vėliau mokyklos pastatas buvo atiduotas komendantūrai.

Miestelio vaikai tuomet mokėsi lietuviškai, pamokos vyko name, esančiame Rodūnės gatvėje.

1944 m. mokykla labai nukentėjo nuo vokiečių bombardavimo. Iki 1956 m. kitos mokyklos Eišiškėse nebuvo. Vėliau užsiėmimai buvo atnaujinti tam pritaikytose patalpose (Gegužės aikštėje, dab. Lenkų kultūros centre, dab. kavinėje). Dar vėliau tam tikslui panaudotas gyvenamasis namas, esantis Rodūnės gatvėje.

Pasibaigus karui daug mokytojų išvažiavo į Lenkiją, juos pakeitė atvykę iš Rusijos ir kaimyninės Baltarusijos. Mokykloje pamokos vyko rusų kalba. Pirmoji laida buvo 1950 metais.

1956 m. iš naujo atstatytas mokyklos pastatas Jurzdikoje jau galėjo priimti į pamokas vaikus, kurie mokėsi trimis kalbomis (lietuvių, rusų, lenkų). Netrukus pradinukų grupė buvo pradėta mokyti  lietuvių kalba.

Kasmet moksleivių skaičius augo, todėl 1967 m. nutarta prie esamo mokyklos pastato pristatyti naują korpusą. Visa tai padėties nepagerino: mokykloje buvo ankšta, pamokos vyko dviem pamainomis.

1983 m. rusiškos klasės persikėlė į naują mokyklą; 1992 m. senąją mokyklą paliko ir lietuviškos klasės.

Po karo pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo Vitalijus Pauliukaitis. Vėliau mokyklai vadovavo Viktor Paškov, Dmitrij Maškovcev, Jevgenija Maloletkina, Arkadijus Ancuto.

Nuo 1973 – 2002 m. mokyklai vadovavo Henryk Fedorovič.

1956 m. į Eišiškių mokyklą atvyko gerai paruošti pedagogai, kuriuos rengė Trakų pedagoginė mokykla ir Naujosios Vilnios mokytojų institutas.

Tik geru žodžiu galima prisiminti tuos pedagogus, kurie visam laikui mus paliko:

 • Anastasija Slanevskaja
 • Helena Bartoševič
 • Stanislava Dudarevič
 • Jan Žuk
 • Danuta Galinienė
 • Jelena Jakušna
 • Lidija Sytdykova
 • Jevgenija Maloletkina
 • Helena Fedorovič

Lenkų mokyklą Eišiškėse 1960 – 2008 m. baigė 1885 abiturientai.

Moksleiviai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, rajono ir respublikinėse dalykų olimpiadose, sporto varžybose. Kasmet užima prizines vietas.

Apie 70 proc. abiturientų šiais metais įstojo į aukštąsias mokyklas. Dalis sėkmingai mokosi Lenkijoje.

Turtingi mokomosiomis ir vaizdinėmis priemonėmis pradinių klasių kabinetai, kur dirbama pagal „Step by step“ programą.

Nuo 2006 metų gruodžio 22 dienos mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Gimnazijoje yra priešmokyklinio ugdymo grupė.

Gimnazijoje  dirba 74 mokytojai, raštinės vedėja, socialinė pedagogė, bibliotekininkė, IT inžinierius, laborantas, papildomojo ugdymo pedagogas. Iš 74 mokytojų 55  yra atestuoti, 41 vyr. mokytojas, 8 metodininkai ir 7 mokytojai. Neatestuoti mokytojai – tai jauni specialistai.

Gimnazija turi biblioteką ir skaityklą. Biblioteka  ir skaitykla kompiuterizuotos, veikia internetas.

Bibliotekos fondą sudaro daugiau kaip 13294 leidiniai, vadovėlių fondą - 12109 egzemplioriai. Kasmet biblioteka aptarnauja daugiau kaip 500 skaitytojų.
Bibliotekos informacinė bazė: 8 kompiuteriai, 2 spausdintuvai, kopijavimo aparatas, televizorius, DVD, video aparatūra, 140 įvairių dalykų mokomosios kompiuterinės programos, vaizdajuostės, garsajuostės, enciklopedijos, žodynai, žinynai, informacinės knygos, grožinė literatūra, periodinė spauda, vadovėliai.

Gimnazijoje įrengti chemijos, fizikos, biologijos, matematikos, geografijos, dailės, muzikos, kalbų kabinetai, 3 informacinių technologijų klasės. Kompiuterizuoti administracijos ir mokyklos raštinės, dalykų kabinetai, veikia internetinis tinklas.  Kompiuterizuotas ir socialinės pedagogės kabinetas. 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40