Tradicijos

GIMNAZIJOS ETOSAS 

Sutelkiamos visos galimybės mokytojų kūrybiškumui ugdyti, mokinių gebėjimams skatinti, pilietinei brandai formuoti, rengimui gyventi besikeičiančioje visuomenėje.

Gimnazijos veikla grindžiama lygių galimybių principu bei visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu. Visi mūsų gimnazijos bendruomenės nariai turi galimybę aktyviai dalyvauti kuriant gyvenimo normas bei sudarant veiklos planą. Gimnazijoje toleruojama nuomonių įvairovė, sudaromos galimybės kiekvienam bendruomenės nariui išreikšti savo nuomonę.

Gimnazijoje yra gerai veikianti tėvų ir kitų asmenų sutikimo ir priėmimo sistema. Mokinių tėvai gerai vertina mokytojus, esančią tvarką, vykstančius renginius. Mokiniai noriai eina į mokyklą, dauguma mėgsta savo klasę, patinka organizuojami renginiai.

 

VERTYBINĖS NUOSTATOS

 • Savigarba ir pagarba kitiems;
 • Teisingumas, sąžiningumas, darbštumas, rūpinimasis kitais;
 • Atsakomybė už save ir savo jausmus;
 • Mokymosi aplinkos saugojimas;
 • Atvirumas kaitai, ieškojimams, naujovėms;
 • Poreikis tobulėti, nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymasis;
 • Mokinių, mokytojų ir tėvų partnerystė;
 • Asmeniniai pasiekimai, aktyvi veikla mokyklos gyvenime;
 • Humaniškumas, demokratiškumas.

 GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS TRADICIJOS IR ŠVENTĖS

Eišiškių gimnazija turi daug gražių tradicijų. Ugdant vaiką labai svarbu išugdyti žmogų, pilietį. Šių tikslų įgyvendinimui gimnazijoje organizuojami jau tradiciniais tapę renginiai. Prasideda jie gražia Rugsėjo pirmosios švente, į kurią susirenka visa gimnazijos bendruomenė. Gimnazija sulaukia svečių iš apskrities, miesto Švietimo skyrių, Savivaldybės.

Kasmet vyksta tradiciniai renginiai:

MOKYTOJŲ DIENA - tai mokytojų laisvadienis. Dvyliktokai kaip tikri suaugę veda pamokas ir pasijaučia mokytojų kailyje. Vyksta gimnazijos meno kolektyvų koncertai, skamba žodžiai apie mokytojus. Tradicinis tortas  apvainikuoja profesinę šventę. Lapkričio 11 šventė - Lenkijos nepriklausomybės dienos minėjimas. Pirmokų krikštynos - tai pirmokų šventė, kai jie iškilmingai tampa teisėtais mūsų gimnazijos piliečiais. Religinės dainos šventė - tai iškilminga Šv. Kalėdų šventė, kuri vyksta miesto Kultūros centre ir kur susirenka visa miesto bendruomenė, giedamos giesmės, pasakojama apie kalėdinius papročius. Naujametinis karnavalas - šios šventės visi labai laukia. Vyksta šokiai, linksmybės. Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šimtadienis - likus 100-ui dienų iki brandos egzaminų pradžios. Tradicinė abiturientų šventė, kurią rengia vienuoliktokai. Šventė žaižaruoja humoru, išradingumu, linksmumu, kūrybingumu.

UŽGAVĖNĖS - prie gimnazijos durų laukia persirengę mokiniai bei jų tėvai. Jie dainuoja, groja, šoka. Gegužės mėnesį minima Motinos diena, šventė vyksta miesto Kultūros centre, susirenka miesto gyventojai, miesto savivaldybė. Paskutinis skambutis, Išleistuvės - abiturientai paskutinį kartą išgirsta gimnazijos skambutį. Skamba posmai ir dainos apie mokyklą.

Kasmet vyksta GIMNAZIJOS DALYKŲ SAVAITĖ: lenkų kalbos, lietuvių kalbos, istorijos, matematikos savaitės, rengiami poezijos vakarai, minimi gimnazijos jubiliejai, vyksta sporto šventės. Gimnazija glaudžiai bendradarbiauja su miesto biblioteka, ten vyksta daug literatūrinių renginių.

 

Tradiciniai renginiai - tai šventės ne vien mokiniams, bet visai mokyklos bei miesto bendruomenei, renginių tikslas skatinti bendravimą ir gerinti  tarpusavio santykius.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40