Metodinė taryba

Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė taryba. Ją sudaro metodinių grupių pirmininkai. Metodinė taryba veikia pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymuiAlicija Jankevič. Metodinę  tarybą sudaro dalykų metodinių grupių pirmininkai. Metodinių grupių pirmininkai renkami 2 metams.

Metodinės tarybos veiklos kryptys:

 • organizuoti metodinius užsiėmimus bei įvairius kūrybinės veiklos renginius;
 • vykdyti gerosios patirties sklaidą, keistis informacija;
 • rengti bei įgyvendinti įvairaus pobūdžio projektus.

Metodinės tarybos sudėtis:

 • Danutė Skiauterienė - metodinės tarybos pirmininkė
 • Janina Sliževska - Socialinių mokslų
 • Jolanta Andrukonienė -Tiksliųjų mokslų
 • Marija Motus - Pradinių klasių
 • Olga Zapasnik -Technologijų, menų ir kūno kultūros
 • Teresa Balinskaja - Gamtos mokslų
 • Zofija Sokolovska - Lenkų kalbos
 • Daiva Novikevičienė - Lietuvių kalbos
 • Evelina Krisiulevičienė - Užsienio kalbų
 • Marija Stančik 5-12 kl. auklėt. metodinės grupės pirmininkė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40