Ugdymas karjerai

KARJEROS UGDYMAS GIMNAZIJOJE


 Ugdymo karjerai tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.
 Kiekvienas mokinys galės ugdyti 4 kompetencijas: 
•    savęs pažinimas
•    karjeros galimybių pažinimas
•    karjeros planavimas 
•    karjeros įgyvendinimas 
Karjeros koordinatorius
Mokiniams padeda:
•    Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
•    Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
•    Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
•    Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
•    Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
•    Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
•    Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
•    Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.
Tėvams:
•    Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
•    Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).
Klasių vadovams:
•    Siūlo klasės valandėlių temas.
•    Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
•    Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
•    Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.
 
Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo karjeros koordinatorė Ana Korkut

Konsultacijos teikiamos iš anksto suderinus laiką.

Tel. 8-380-56-247
El. pašt. pit.eisiskiu.gimnazija@gmail.com 
 

METODINĖ MEDŽIAGA

Mokinio knyga“ - žaidimai, testai, klausimynai, užduotys, bendravimo priemonės su švietimo specialistais ir kt.

Mokytojo knyga“ - klausimynai, užduotys, bendravimo priemonės su mokiniais

www.mukis.lt - Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

 

APIE MOKYMOSI ĮSTAIGAS IR STOJIMO SĄLYGAS

1. www.aikos.smm.lt - Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

2. http://www.lamabpo.lt/ - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.

3. Žurnalas „Kur stoti?“ – jame pateikiama informacija apie priėmimą į universitetus, kolegijas ir profesines mokyklas.

Galima naudotis internetiniu žurnalo tinklalapiu http://www.kurstoti.lt

Anglų kalbos mokymosi svetainė   https://anglucentras.lt

 

APIE SAVARANKIŠKAS SAVĘS PAŽINIMO GALIMYBES

Svetainėje http://www.euroguidance.lt rasite įvairių testų:

 • Profesijos pasirinkimo testas
 • Asmeninio kryptingumo įvertinimo testas.
 • Komunikacinių ir organizacinių polinkių įvertinimo testas.

 

AUKŠTOSIOS MOKYKLOS

Valstybiniai universitetai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija http://www.lka.lt

Kauno technologijos universitetas http://www.ktu.lt

Klaipėdos universitetas http://www.ku.lt

Lietuvos sporto universitetas  http://www.lsu.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija http://www.lmta.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas  http://www.lsmuni.lt

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) http://www.zua.vdu.lt

Mykolo Romerio universitetas http://www.mruni.eu/lt/

VU Šiaulių akademija http://www.sa.vu.lt

Vilniaus dailės akademija http://www.vda.lt

Vytauto Didžiojo universitetas http://www.vdu.lt

VILNIUS TECH  https://vilniustech.lt

VDU Švietimo akademija https://svietimas.vdu.lt

Vilniaus universitetas http://www.vu.lt

 

Nevalstybiniai universitetai

Lietuvos krikščioniškojo fondo aukštoji mokykla http://www.lcc.lt

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas http://www.ism.lt

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija http://www.tks.lt

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija http://www.seminarija.lt

Vilniaus universiteto verslo mokykla https://www.vm.vu.lt

Kazimiero Simonavičiaus universitetas  https://ksu.lt

 

Valstybinės  kolegijos

Alytaus kolegija http://www.akolegija.lt

Kauno kolegija http://www.kauko.lt

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija http://www.kmaik.lt

Kauno technikos kolegija http://www.ktk.lt

Klaipėdos Valstybinė kolegija http://www.klvtk.lt

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla https://www.lajm.lt

Marijampolės kolegija http://www.marko.lt

Panevėžio kolegija http://www.panko.lt

Utenos kolegija http://www.utenos-kolegija.lt

Vilniaus kolegija http://www.viko.lt

 

Nevalstybinės  kolegijos

Socialinių mokslų kolegija http://www.smk.lt

Kolpingo kolegija http://www.kolping.lt

Šiaurės Lietuvos kolegija http://www.slk.lt

Lietuvos verslo kolegija https://www.lt.vk.lt

Vilniaus kooperacijos kolegija http://www.vkk.lt

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla  https://www.ttvam.lt

Vilniaus verslo kolegija http://www.kolegija.lt

 

Projekto dokumentai:

Ugdymo karjerai modelis

Ugdymo karjerai programa

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
2. 08.55 – 09.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40