Mokinių taryba

Mokinių taryba - tai nuolat veikianti mokyklos savivaldos aukščiausia institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina mokiniai mokinių konferencijos metu. Ataskaitinė rinkiminė konferencija kviečiama vieną kartą per metus.

Mokinių tarybos rinkimų procedūra, kuri paremta demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, yra nustatoma ir detalizuojama mokinių tarybos veiklos nuostatuose.

Mokinių taryba:

 • atstovauja visiems gimnazijos mokiniams;
 • svarsto mokinių teisių gimnazijoje ir už gimnazijos ribų klausimus;
 • dalyvauja ugdymo proceso organizavimo tobulinime;
 • organizuoja mokinių popamokinę veiklą ir laisvalaikį;
 • organizuoja mokinių savivaldą gimnazijoje, rūpinasi tvarkos ir drausmės palaikymu;
 • priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo;
 • dalyvauja organizuojant rūkymo ir narkomanijos prevenciją.

Mokinių tarybos nariai:

 • 12a  Raimond Bartos 
 • 12b Sylvia Doda, Eliza Rodzevič 
 • 11a Viktorija Molytė, Patrycja Rynkevič 
 • 11b Ilona Jagelo, Emilija Jusevič  
 • 10a Juventyna Lopato, Dominika Dzerkač
 • 10b Melita Titko, Iveta Nedvecka 
 • 9a Eliza Ivaško, Patrycja Juchnevič
 • 9b Emilia Stańczyk, Agnieszka Rogoża
 • 8a Adamonis Aurelija, Ignatovičiūtė Danijelė
 • 8b  Eva Butrim, Kamila Molytė
 • 7a Karolina Kisieliute, Aurelija Burkaite
 • 7b Olivia Žilinska
 • 6a Silvester Dudinski, Aurelija Novicka
 • 6b Faustina Andruškevič, Gabriela Jusevič
 • 5a Karina Liubkevič, Nikoleta Cybulska
 • 5b Kamila Leščinska, Gabriela Jurevič

MT kuratorė: Mažena Juchnevič - neformaliojo ugdymo pedagogė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40