Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas

2022 m. lapkričio 28 d.  Eišiškių gimnazijoje vyko atnaujinto ugdymo turinio diegimo komandos posėdis, kurio tikslas buvo susipažinti bei aptarti bendrąsias kompetencijas. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Skiauterienė pristatė bei išanalizavo pokyčius. Gimnazijoje buvo atliktas mokytojų anketavimas dėl atnaujintų bendrųjų programų situacijos įvertinimo, kurio analizė buvo pristatyta. UTA komandos nariai padės mokytojams diegti patobulinimus, reikalingus mokinių kompetencijoms ugdyti.
UTA komandos narė Violeta Titko

https://eisiskiugimnazija.lt/lt/naujienos/aktualijos/2022/12/uta-komandos-posedis

Gimnazijoje toliau tęsiasi prasidėję mokymai pasirengimui diegti  kompetencijomis grįsto atnaujinto ugdymo turinį. UTA komandos nariai savo žiniomis ir įžvalgomis dalijasi su dalykų metodinių grupių nariais. Susitikimų metu ne tik atidžiai išnagrinėjami bendrųjų kompetencijų apibrėžtys ir raidos aprašai, bet ir bandoma praktiškai pritaikyti atnaujintą konkretaus dalyko turinį mokiniams reikalingų kompetencijų ugdymui. Mokytojai supranta, jog jų laukia gana sudėtingi dalykai. Pirmiausia pamokoje tampa svarbios ne tiek žinios, kiek jų įveiklinimas mokymosi praktikoje. Kita vertus, ir mokytojas turi išmokti dirbti ne pagal pateiktus scenarijus, bet pačiam planuoti konkrečiai klasei tinkamą mokymosi turinį. 
UTA komandos narė Danutė Skiauterienė
https://eisiskiugimnazija.lt/lt/naujienos/aktualijos/2023/01/metodiniu-grupiu-uzsiemimai

Gimnazijos UTA darbo grupė toliau tęsia darbus pasirengiant atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Vasario 8 dieną susitikusi komanda aptarė trumpalaikio planavimo klausimus. Darbo grupės nariai, kurie jau dalyvavo ar dalyvauja respublikiniuose mokymuose, supažindino su jų seminaruose aptartais planavimo klausimais. Gimnazijos UTA komanda sutarė, kokie svarbiausi aspektai turėtų būti pamokos plane (tema, uždavinys, kompetencijos, integravimas, procesas, refleksija). Remdamosi bendra plano forma metodinės grupės gali lanksčiai koreguoti savo dalyko pamokos planą atsižvelgiant į mokymosi metu išryškėjančius mokinių poreikius. Sutarta, kad dalykų mokytojų sukurtų pamokos planų atsiras ir gimnazijos svetainėje.

UTA komandos narė Danutė Skiauterienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40