Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

 1. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 2. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: 

 • Aktų salės renovacija/modernizavima
 • Gimnazijos pastato pritaikymas judėjimo negalią turintiems mokytojams ir mokiniams

Numatomi darbai:

 • Išorinio lifto įrengimas  nuo pusrūsio iki III aukšto.
 • Sutvarkyti ir pritaikyti lauko erdvę  privažiavimui prie lifto
 • Muzikinių lauko erdvių įrengimas: lauko muzikos aikštelės įrengimas lauko  muzikinių instrumentų įsigijimas
 • 2 lauko  klasių įrengimas (95 kv. m. 25 darbo vietos  ir 50 kv. m. 25 darbo vietos) su elektros instaliacija, su šildymo ir šaldymo sistema “oras-oras” įsigijimas ir  įrengimas. Dengtos perėjos iš mokyklos pastato į lauko klasę ir laiptų įrengimas. Priėjimo prie lauko klasės žmonėms su negalia įrengimas. Lauko erdves ir privažiavimo prie lauko klasės įrengimas žmonėms su negalia
 • Techninio ir statybinio projekto parengimas.  
 • II ir III aukštų grindų  pritaikymas žmonėms su negalia. 
 • Keltuvų į pusrūsį ir rūsį įrengimas.
 • Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa „Bendruomenės ir komandos formavimas” (Dalyvaus 3 administracijos atstovai ir 15 mokytojų)
 • Kvalifikacijos kėlimo programa "Priemonių įgalinimas ugdant klasę, turinčių spec. poreikių moksleivių" – 40 ak. val (Dalyvaus 12 mokytojų, 2 švietimo pagalbos specialistai)
 • Kvalifikacijos kėlimo ilgalaikė 40 ak. val. programa  „STEAM taikymas tarpdalykinėje integracijoje“ (dalyvaus 12 mokytojų)
 • Tikslingi matematikos įgūdžių lavinimo kursai mokiniams Dalyvaus: IIG kl. - IVG kl.   mokiniai, pasirinkusių matematikos brandos egzaminą. (iš viso apie 70 mokinių)
 • Tikslingi lietuvių kalbos įgūdžių lavinimo kursai Dalyvaus: IIG kl. ir IVG mokiniai pasirinkusių valstybinį lietuvių k.  brandos egzaminą. (iš viso apie 70 mokinių)
 • STEAM užsiėmimai moksleiviams (1-4, 5-8 ir IG-IVG klasių moksleivių pogrupiams).
 • Užsiėmimai jaunojo tyrėjo laboratorijoje (apie 70 mokinių).

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40