Viešieji pirkimai

PATVIRTINTA

Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos

        direktoriaus 2022 m. kovo  01 d.

         įsakymų Nr. V1-13

 

 

 

                     

EIŠIŠKIŲ GIMNAZIJA

2022 m. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Eišiškės

 

Eil.\Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

BVPŽ kodas

Planojama viešojo pirkimo vertė Eur.

Kiekis

Planuojama pirkimo pradžia.

Pirkimo būdas.

Atliekamas

CVP IS priemonėmis/iš CPO

Sutarties trukmė( mėn.)

Pirkimo iniciatorius

 

 

Prekės.

 

 

 

 

 

 

1

Medikamentai

 

33600000-6

100

Pagal poreikį

III ketv.

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

2

Grūdų malūno produktai, krakmolas krakmolo gaminiai

15600000-4

4000

Pagal poreikį

 

III ketv.

MVP skelbiama apklausa

12

Vyr. virėja

3

Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai

15330000-1

15000

Pagal poreikį

III ketv

MVP skelbiama apklausa

12

Vyr. virėja

4

Įvairūs maisto produktai

 

15800000-6

14000

Pagal poreikį

III ketv

MVP skelbiama apklausa

12

Vyr. virėja

5

 Mėsa ir mėsos produktai

15100000-9

 

15000

Pagal poreikį

III ketv

MVP skelbiama apklausa

12

Vyr. virėja

6

Duona ir duonos gaminiai

 

15810000-9

4000

Pagal poreikį

III ketv

MVP skelbiama apklausa

12

Vyr. virėja

7

Žuvis ir  žuvies produktai

15220000-6

10000

Pagal poreikį

III ketv

MVP skelbiama apklausa

12

Vyr. virėja

8

Pienas ir pieno produktai

 

15500000-3

12000

Pagal poreikį

III ketv

MVP skelbiama apklausa

12

Vyr. virėja

9

Gyvulinis ir augalinis aliejus

15400000-2

800

Pagal poreikį

III ketv

MVP skelbiama apklausa

12

Vyr. virėja

10

Kiaušiniai

 

03142500-3

1000

Pagal poreikį

III ketv

MVP skelbiama apklausa

12

Vyr. virėja

11

Mokymo priemonės ir

Mokykliniai vadovėliai

39162000

22111000

9844,72

Pagal poreikį

II ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotoja ugdimui

Bibliotininkė

12

Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys

30192000-1

300

Pagal poreikį

IV ketv

Iš CPO

12

Raštvedė

13

Ūkinis inventorius

 

337/397/445

400

Pagal poreikį

II ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

14

Kuras žoliapjovei, krūmapjovei, sodo traktoriukui : benzinas

91320000-3

80

Pagal poreikį

II ketv

MVP apklausa žodžiu

6

Pavaduotojas ūkio reikalams

15

Muilai, plovikliai, valikliai, gaivikliai

39800000

300

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

16

Statybinės medžiagos, ūkinės prekės

44192000-2

2400

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

1

Pavaduotojas ūkio reikalams

17

 

 

Virtuves vienkartinės reikmenys ir paslaugos

39221100-8

340

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

18

Spausdintuvų ir daugiafunkcinių aparatų toneriai, kasetės

30237310-5

600

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Inžinierius

19

Įrankiai, spynos, raktai, vyriai, tvirtinimo detalės

44500000-5

700

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

1

Pavaduotojas ūkio reikalams

20

Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai

22200000-2

120

Pagal poreikį

IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Bibliotininkė

21

Dizelinis kuras

 

09134200

7131,30

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

 

Paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos

90921000-9

250

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

1

Pavaduotojas ūkio reikalams

23

Personalo mokymų paslaugos

79632000-3

700

Pagal poreikį

III ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

24

Mokomieji seminarai

 

80522000-9

3100,42

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotoja ugdimui

25

Transporto priemonių privalomas draudimas

66516000-0

1000

Pagal poreikį

I ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

26

Autobusų remonto ir priežiūros paslauga

50113000-0

2200

Pagal poreikį

II-III ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

27

Moksleivių pavežėjimo paslauga

60100000

50200

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

28

Autobusų techninių apžiūrų paslauga

50110000-9

100

I ketv

MVP apklausa žodžiu

6

Pavaduotojas ūkio reikalams

29

Įvairios paslaugos

98300000-6

 

 

1000

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

30

 

Pastato centralizuoto šildymo paslauga

09323000

09323000

57056

Pagal poreikį

III ketv

Apklausa

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

31

Komunalinės (vandens tiekimo paslaugos)

65100000

2100

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

32

 

Ryšio ir interneto paslaugos

64210000-1

72400000-4

900

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

33

Elektros energija

 

09310000

15500

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

Iš CPO

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

34

 

Komunalinės paslaugos(atliekų išvežimo paslaugo)

90512000

2500

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

35

 

Elektroninio dienyno administravimo paslaugos

6421600-3

726

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Inžinierius

36

Virtuvės įrangos remontas

 

50882000

200

Pagal poreikį

II ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

37

Paslaugos  IKT diegti ir naudoti

72400000-4

2368,10

Pagal poreikį

I-II ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Inžinierius

38

Pažintinė veikla ir profesinis orientavimas

92500000-6

1683,54

Pagal poreikį

II, III ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Neformaliojo ugdimo pedagogė

39

Buhalterinių programų aptarnavimas

72250000

1140,00

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Buhalterė

40

Kompiuterinės įrangos ir spausdintuvų remontas

50312000

400,00

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Inžinierius

41

Gesintuvų pirkimas ir pildymas

50413200

500,00

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

1

Pavaduotojas ūkio reikalams

42

Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

50610000

200,00

Pagal poreikį

I,II,III,IV ketv

MVP apklausa žodžiu

12

Pavaduotojas ūkio reikalams

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

Planą parengė: Pirkimų organizatorė Barbara Spiridenkova