5-10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis

       

         EIŠIŠKIŲ GIMNAZIJOS TVARKARAŠTIS 2021 M    1  PUSMETIS

 

5A

6A

7A

7B

8A

8B

9A

9B

10A

10B

 

 

Gamta ir žmogus  kūno kultūra

 (H. Novikevič)

Gamta ir žmogus 1 gr.

Informatika 2 gr.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika                                                                                                                                          

Istorija

Geografija

Lenkų kalba

Chemija

Fizika

 

Gamta ir žmogus. kūno kultūra

 (Č.Jankevič)

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Informatika

Matematika

Geografija

Matematika

Chemija

Fizika

 

Lenkų k.(I. Krajevska)

Lietuvių kalba(S. Valiukienė)

Matematika(T. Lovkel)

Istorija 1gr.

Informatika 2gr.

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Dailė

Lietuvių kalba

Tikyba

Lietuvių kalba

Geografija

Muzika

Kūno kultūra

 

Istorija 2 gr.

Informatika 1 gr.

Dailė

Matematika

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Geografija

Anglų kalba

Muzika

Lietuvių kalba 1 gr., technologijos 2 gr., lietuvių kalba 3 gr.

 

Lietuvių kalba

Gamta ir žmogus 2 gr.

Informatika 1 gr.

Fizika

Istorija

Tikyba

Anglų kalba

Technologijos

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Geografija

 

Tikyba

Muzika

Anglų kalba

Geografija

Lietuvių kalba

Istorija

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Technologijos 1 gr., informatika 2gr., lietuvių kalba 3gr.

 

 

 

Muzika

Tikyba

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Istorija

 

Informatika 1gr., lietuvių kalba 2gr., technologijos 3 gr.

 

                          

 

Lenkų kalba

Matematika

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Fizika

Geografija

Anglų kalba

Lenkų kalba

Lietuvių kalba 1gr., anglų kalba 2 gr., lietuvių kalba 3gr.

 

Gamta ir žmogus  kūno kultūra  (Č.Jankevič)

Lenkų kalba

Geografija

Fizika

Muzika

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Informatika

Anglų kalba 1gr., lietuvių kalba 2 gr., anglų kalba 3gr.

 

Gamta ir žmogus  kūno kultūra (H. Novikevič)

Lietuvių kalba

Matematika

Matematika

Geografija

Matematika

Lietuvių kalba

Fizika

Anglų k. 1 gr., anglų k. 2 gr.,

 lietuvių k.3 gr.

 

Matematika

Anglų kalba

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Geografija

Lenkų kalba

Biologija

Fizika

Lietuvių k. 1 gr., lietuvių k. 2 gr., anglų k. 3 gr.

 

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Geografija

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Fizika

Kūno kultūra

Matematika

 

Matematika

Kūno kultūra

Lietuvių kalba .

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Biologija

Fizika

Matematika

Geografija

Lenkų kalba

 

Muzika

Tikyba

Lenkų kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Kūno kultūra

Kūno kultūra

Matematika

Lenkų kalba

Lenkų kalba

 

 

 

Technologijos

Istorija 1gr.

Geografija 2 gr.

Biologija

Kūno kultūra

Lenkų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Istorija

Muzika

 

Technologijos

Matematika

Kūno kultūra

Biologija

Chemija

Matematika

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Lietuvių kalba 1 gr,, lietuvių kalba 2 gr., informatika 3 gr.

 

Matematika

Technologijos

Matematika

Muzika

Matematika

Lietuvių kalba

Informatika

Biologija

Kūno kultūra

Tikyba

 

Matematika

Technologijos

Informatika 2 gr.

Lenkų kalba

Chemija

Lietuvių kalba

Tikyba

Matematika

Dailė

Kūno kultūra

 

Dailė

Gamta ir žmogus,  kūno kultūra (H. Novikevič)

Informatika 1 gr

Technologijos

Technologijos

Kūno kultūra

Chemija

Lenkų kalba

Matematika 

 

Istorija, kūno kultūra (Č.Jankevič)

Istorija 2gr.

Geografija 1 gr.

Dailė

Technologijos

Kūno kultūra

Chemija

Muzika

Tikyba

Matematika

 

 

Gamta ir žmogus, kūno kultūra (Č. Jankevič)

 

Tikyba

Istorija

Matematika

Technologijos

Kūno kultūra

Istorija

Tikyba

Dailė

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

 

 

 

6A

 

 

7A

 

 

7B

 

 

8A

 

 

8B

 

 

9A

 

 

9B

 

 

10A

 

 

10B

 

 

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Matematika

Istorija

Geografija

Fizika

Istorija

 

Lenkų kalba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Geografija

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Istorija

Technologijos

Fizika

Istorija

 

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Technologijos

Kūno kultūra

Fizika

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Anglų k. 1 gr., anglų k. 2 gr.,

 lietuvių k.3 gr.

 

Anglų kalba

Istorija 1gr.

Geografija 2 gr.

Technologijos

Lietuvių kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Matematika

Anglų kalba

Istorija

Lenkų kalba

 

Istorija,

kūno kultūra

 (H. Novikevič)

Istorija 2gr.

Geografija 1 gr.

Lenkų kalba

Matematika

Matematika

Fizika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Lenkų kalba

 

Lietuvių kalba

Lenkų kalba

Kūno kultūra

Matematika

Kūno kultūra

Fizika

Lenkų kalba

Ekonomika

Lietuvių k. 1 gr., lietuvių k. 2 gr., anglų k. 3 gr.

 

 

Kūno kultūra

Lietuvių kalba

 

Lenkų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Istorija

 

 

 

Žmogaus sauga

Lenkų kalba

Istorija

Matematika

Dailė

Muzika

Anglų kalba

Anglų kalba

Lenkų kalba

Biologija

Anglų kalba

Lenkų kalba

Matematika

Anglų kalba

Istorija

Chemija

Ekonomika

Anglų kalba

Lenkų kalba

Biologija

Lietuvių kalba

Anglų lkalba

Biologija

Lenkų kalba

Istorija

Lenkų kalba

Chemija

Dailė

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Istorija

Lenkų kalba

Biologija

Lenkų kalba

Dailė

Chemija

Matematika

Lenkų kalba

Matematika

Lenkų kalba

Anglų kalba

Lenkų kalba

Žmogaus sauga

Matematika

Chemija

Biologija

Istorija

Lenkų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Žmogaus sauga

Lenkų kalba

Dailė

Matematika

Istorija

Biologija

Chemija

 

 

Lietuvių kalba

Biologija

Anglų kalba

Anglų kalba

Lenkų kalba

Istorija

 

       Chemija