Bendradarbiaujame

Gimnazija bendradarbiauja su Eišiškių  S. Rapalionio, Šalčininkų  J. Sniadeckio, Butrimonių A. Krepštul gimnazijomis, Kalesninkų L. Narbuto, vidurine mokykla, Dainavos pagrindine mokykla bei Versekos mokykla-daugiafunkciniu centru. Tarp mokyklų rengiamos sporto varžybos, mokyklos dalijasi darbo patirtimi. Mūsų gimnazija taip pat bendradarbiauja su muzikos ir sporto mokyklomis Eišiškėse. Mes turime galimybę naudotis sporto mokyklos sporto sale.

Daug metų draugaujame su Varėnos m. vidurinėmis mokyklomis: rengiame literatūrinius susitikimus, koncertus, vakarones, bendras išvykas.

Realizuojame įvairius projektus.

Gimnazija bendradarbiauja su darželiu, rengia susitikimus su būsimais pirmokais ir jų tėvais. Jaunimas aktyviai dalyvauja Eišiškių kultūros namų renginiuose: ruošiamos bendros šventės, minėjimai, dalis moksleivių lanko estradinį ansamblį.

Užsimezgė glaudūs ryšiai su Eišiškių lenkų namais: vasaros metu organizuojami įvairių krypčių užsiėmimai (dailės, muzikos, teatro ir kt.). Bendromis jėgomis organizuojami įvairūs renginiai: „Kaziuko mugė”, religinės dainos festivalis, gegužinės, tautinių švenčių minėjimai ir kt. Daug vaikų lanko estradinį ansamblį „Fantazija”.

Mūsų gimnazijos mokiniai labai noriai padeda bažnyčiai, dalyvauja įvairiose šventėse.

Gimnazija palaiko ryšius su Lenkijos mokyklomis. 

Palaikom ryšius su vietine valdžia, su Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz szkolna”, pasienio tarnyba Purvėnuose. 

Gimnazijoje organizuojami kompiuteriniai kursai mokytojams, įvairių dalykų metodiniai užsiėmimai mūsų gimnazijos ir rajono mokytojams.

Kiekvienais metais mokykloje organizuojama vasaros poilsio stovykla vaikams.

Daug metų gimnazijoje veikia liaudies dainų ir šokių ansamblis „Kwiaty Polskie”, kuris dalyvauja įvairiuose festivaliuose, dainų šventėse, koncertuose ir kituose renginiuose. Daug kartų ansamblis koncertavo Lenkijoje. 5 metus gimnazijoje veikia lėlių teatras „Pod daszkiem”. Gimnazijoje vyksta aktyvus sportinis gyvenimas, kiekvienais metais organizuojama sporto šventė, skirta kūno kultūros mokytojos H. Bartoševič atminimui. Vyksta krepšinio ir tinklinio varžybos tarp mūsų gimnazijos sportininkų ir kitų mokyklų sportininkais. Beveik kiekvieną savaitę vyksta krepšinio varžybos tarp vyresnių klasių moksleivių ir mokytojų. Labai sėkmingai sekasi jaunesnių klasių moksleiviams dalyvauti „Kvadrato” ir „Stiprūs, vikrūs, drąsūs” varžybose. Kiekvienais metais jie laimi prizines vietas rajone ir dalyvauja respublikinėse varžybose.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40