Ugdymas karjerai

KARJEROS UGDYMAS GIMNAZIJOJE


 Ugdymo karjerai tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.
 Kiekvienas mokinys galės ugdyti 4 kompetencijas: 
•    savęs pažinimas
•    karjeros galimybių pažinimas
•    karjeros planavimas 
•    karjeros įgyvendinimas 
Karjeros koordinatorius
Mokiniams padeda:
•    Išsiaiškinti  karjeros žingsnius.
•    Išsitirti   mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
•    Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
•    Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
•    Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
•    Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
•    Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
•    Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.
Tėvams:
•    Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
•    Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).
Klasių vadovams:
•    Siūlo klasės valandėlių temas.
•    Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
•    Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
•    Padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, darbo biržą.
 
Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo karjeros koordinatorė Ana Korkut

Konsultacijos teikiamos iš anksto suderinus laiką.

Tel. 8-380-56-247
El. pašt. pit.eisiskiu.gimnazija@gmail.com 
 

METODINĖ MEDŽIAGA

Mokinio knyga“ - žaidimai, testai, klausimynai, užduotys, bendravimo priemonės su švietimo specialistais ir kt.

Mokytojo knyga“ - klausimynai, užduotys, bendravimo priemonės su mokiniais

www.mukis.lt - Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

 

APIE MOKYMOSI ĮSTAIGAS IR STOJIMO SĄLYGAS

1. www.aikos.smm.lt - Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

2. http://www.lamabpo.lt/ - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.

3. Žurnalas „Kur stoti?“ – jame pateikiama informacija apie priėmimą į universitetus, kolegijas ir profesines mokyklas.

Galima naudotis internetiniu žurnalo tinklalapiu http://www.kurstoti.lt

Anglų kalbos mokymosi svetainė   https://anglucentras.lt

 

APIE SAVARANKIŠKAS SAVĘS PAŽINIMO GALIMYBES

Svetainėje http://www.euroguidance.lt rasite įvairių testų:

 • Profesijos pasirinkimo testas
 • Asmeninio kryptingumo įvertinimo testas.
 • Komunikacinių ir organizacinių polinkių įvertinimo testas.

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40