Ką reikia žinoti apie koronavirusą

 • Paskelbė : Ana Korkut
 • Paskelbta: 2020-03-02
 • Kategorija: Svarbu!

Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia: http://www.ulac.lt/
ŠMSM puslapyje nuo šiandien pradėjo veikti aktuali nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso
 

ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 
DĖL KORONOVIRUSO PROFILAKTIKOS GIMNAZIJOJE

2020 m. kovo 05 d. Nr. V1 - 
Eišiškės


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2020-02-25 rašto Nr. (10.2.3.4.-42)10-1199 „Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje“, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020-03-02 Nr. DĮV-309 „Dėl koronaviruso profilaktikos Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bei siekdamas išvengti infekcijų plitimo gimnazijoje


N u r o d a u:

 1. Gimnazijos valytojoms ir pradinių klasių ir dalykų mokytojams užtikrinti reguliarų klasių patalpų vėdinimą darbo dienos pradžioje prieš pamokas ir po kiekvienos pamokos, plačiai atveriant langus, nesant mokinių patalpose .
 2. Dir.pav. ūkio reikalams Vladimirui Sokolovskiui aprūpinti gimnaziją asmens higienos priemonėmis (muilu, popieriniais vienkartiniais rankšluosčiais) ir užtikrinti jų nuolatinį papildymą.
 3. Dir.pav. ūkio reikalams Vladimirui Sokolovskiui užtikrinti asmens higienos priemonių prieinamumą visai gimnazijos bendruomenei (tualetuose ir kitose patalpose, kuriose įrengti praustuvai) 
 4. Valgyklos vedėjai Alinai Kodz užtikrinti asmens higienos priemonių prieinamumą valgykloje kur yra įrengti praustuvai.
 5. Gimnazijos valytojoms užtikrinti visų gimnazijos patalpose esančių paviršių (stalų, kėdžių, palangių ir kt.) valymą drėgnuoju būdu ne rečiau kaip vieną kartą per dieną
 6. Dir.pav. ūkio reikalams Vladimirui Sokolovskui užtikrinti rankų dezinfekavimo priemonių prieinamumą prie įėjimo į tualeto patalpas, sales, drabužines, koridoriuose.
 7. Gimnazijos valytojoms užtikrinti, kad mokyklos patalpose esantys tualetai ir jų durų rankenos būtų dezinfekuojami ne rečiau kaip 5 kartus per dieną.
 8. Dir.pav. ugdymui Alicijai Jankevič ir Galinai Paškevičienei užtikrinti informacinių plakatų apie asmens ir patalpų higienos priemones viešinimą kiekvienoje klasėje, grupėje, tualetuose-prausyklose.
 9. Dir.pav. ugdymui Alicijai Jankevič ir Galinai Paškevičienei  įpareigoti gimnazijos mokytojus ar kitus darbuotojus informuoti mokinius apie asmens higienos priemonių praktinį taikymą ne rečiau kaip kartą per dieną.
 10. Susilaikyti nuo viešųjų renginių organizavimo ir išvykų

Direktorius  Robert Sliževski 


 


Reikalingas slaptažodis


Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.40